Information till nyinflyttade

Du har nyligen köpt ett radhus i kvarteret Fasanen/Gräshoppssångaren.
Vi gratulerar till köpet och hälsar dig välkommen som granne.

Ditt radhusköp innebär delägarskap i Fasanen Samfällighetsförening – delade möjligheter/fördelar och delat ansvar.
Här nedan följer en kort information om vad ditt delägarskap innebär:

Genom din månadsavgift till föreningen får du:
 • Värme
 • Varmt och kallt vatten (förbrukning inom fastigheten betalas av medlemmen)
 • Snöröjning i viss utsträckning
 • Gräsklippning av gemensamma gräsytor
 • Visst underhåll av fastigheten (enligt förrättningsbeslut från Lantmäteriet)
 • Utvändigt underhåll av ditt garage
 • Tillgång till gemensamma lekplatser och grönområden
 • Distribution av grundutbud av TV-kaneler från Comhem
 • Inflytande i föreningsarbetet genom samfällighetens årsstämma
Du förväntas bidra till föreningens/allas bästa genom att:
 • Betala fastställd avgift och vattenförbrukningsavgift enligt beslutade rutiner
 • Hjälpa till med skötsel av våra gemensamma områden (grönområden, lekplatser, gångvägar etc.)
 • Ta ansvar som husbas när det blir din tur
 • Bidra efter bästa förmåga och möjlighet genom arbete i föreningen
 • Bidrar till god grannsämja genom hjälpsamhet och hänsyn
Samfällighetens styrelse

Namn på aktuell styrelse finns i årsmötesprotokollet på vår hemsida.
Se också aktuella namn under Kontaktinfo

Vid panncentralen finns föreningens brevlåda för interna meddelanden till styrelsen.
Ännu bättre är självklart att kontakta någon av oss direkt.

Informationskanaler

Vi har som mål att all information skall finnas på vår hemsida www.fasanen.org.

Då vi är medvetna om att inte alla har tillgång till internet så kommer viktig  information dessutom, som tidigare, att delas ut via allas brevlådar.

I samband med städdagar och olika aktiviteter kan information också distribueras via respektive huslängas husbas för utdelning inom respektive huslänga.

Årsmöte

En gång om året, normalt i april, har samfälligheten årsmöte.

Kallelse till årsmötet delas ut och läggs ut på hemsidan senast 14 dagar innan mötet. Till årsmötet har alla möjlighet att lämna in motioner kring eventuella förändringar och förbättringar för vårt område. Dessa motioner måste enligt stadgarna lämnas in senast under februari.

Medlemsavgift/debiteringslängd

Debiteringslängd fastställs varje år på årsstämman- se gällande avgifter här.

Debiteringslängden skall täcka samfällighetens kostnader under året, exempelvis TV-kanaler/nät, områdesbelysning, underhåll av garage och grönområden, snöskottning, gräsklippare mm. Dessutom kan större investeringar (gemensamma tak, hängrännor, garage (utvändigt), dagvattenledningar etc. behöva göras som påverkar respektive års storlek av avgiften.

Avgiften för kommande månad skall alltid vara inbetalad senast sista bankdagen. På talongen anger du alltid fakturanr, fastighet och betalningsmånad.

Vattenavgift

Föreningen har avtal kring automatisk avläsning av vattenmätare. Efter avläsning ansvarar var och en för att betala in för avläst förbrukning via utdelade inbetalningsavier. Vattenavgiften (kr/m³) för egen förbrukning fastställs på årsstämman för kommande år - se gällande avgifter på hemsidan.

Dagar för avläsning beslutas av styrelsen och informeras via infoblad samt på hemsidan (se kalendern på hemsidan). Påminnelser samt inbetalningsavier lämnas ut vid varje tillfälle - 2 gånger per år (automatisk avläsning). Betalningen av förbrukat vatten skall göras senast sista vardag den månad avin lämnas ut. Styrelsen har beslutat om följande avläsningsperioder:

 • oktober – mars (avi lämnas ut i april)
 • april – september (avi lämnas ut i oktober)

Betalningsavi med total summa för perioden lämnas ut efter varje avläsningstillfälle.

Uppföljning vattenförbrukning

 • Specifikation förbrukning kallt- och varmt vatten kan - för respektive husägare -ses i mappen "Vattenavläsning (Techem)" under "Filer och Dokument" ("För medlemmar"). Du måste vara inloggad!
 • Du kan också få inloggning till Techems "Boendeportal" där du får tillgång till all information/alla avläsningar och historik för ditt hus.

  Om du vill ha tillgång till "Boendeportalen" - skickat ett mail till med följande information:
  Namn, epost-adress och din husadress.
  Då aktiverar vi ett konto för dig och du får ett epost från portalen som hjälper dig att komma igång.
Hemsida på internet

Hemsidan finns på https://www.fasanen.org
Där finns föreningens stadgar, medlemsinformation, lista över TV-kanaler och mycket mera.

Vårt gemensamma ansvar – hela året

Tillsammans – du, jag och alla andra – ansvarar vi för: P-plats, garage, gångvägar, lekplatser, grönytor, planteringar, färskvatten- och dagvattenledningar, belysning cykel- och gångvägar, TV-nät, vattenmätare mm. Det finns ingen fastighetsskötare utan det är vi allihop som, genom att ta sitt husägaransvar, bidrar till att allt fungerar på bästa sätt.

Arbetslördagar/städdagar

Två gånger per år, vår och höst, har vi alla skyldighet att delta i de gemensamma städdagarna då vi klipper häckar, gräver i rabatter, städar och reparerar. Även under övrig tid på året hjälps vi åt vid behov att hålla området snyggt och prydligt. Kasta inte skräp, plocka upp efter dig.

Ansvarsområden

Varje radhuslänga har sitt eget område som skall skötas. Målsättningen är ett rent och fint område där alla är måna om att hålla området städat och prydligt hela året. De som bor i resp länga kommer sinsemellan överens om när och hur arbetsuppgifterna skall utföras.

Större arbetsinsatser

Styrelsen kan även kalla till separata insatser, ex vis vid garageunderhåll, underhåll lekplatser mm. Detta för att spara pengar åt samfälligheten. Vi försöker alltid att lösa det inom föreningen före vi hyr in externa företag.

TV-kanaler (Comhem)

Vi är anslutna till Comhems Kabel-TV nät och har därmed ett grundutbud av Tv-kanaler. Övriga betalkanaler, telefoni och bredband avtalar ni om själva direkt med Comhem eller annan leverantör.

Felanmälan till Comhem

Innan du gör felanmälan kontrollera alltid att det inte är fel på din egen tv, video eller annan hemelektronik eller kablar. Kontrollera även med dina grannar så du får reda på om det enbart är hos dig - eller hos fler. Ca 90 % av felen brukar vara fel på egen utrustning. Felanmälan görs via comhem.se, eller ring 0771-550000.

Fiber (IP-only)

Under 2020/2021 ansluts vissa fastigheter med fiber från IP-only. Föreningen har inget med denna fiber att göra, utan det är respektive husägare som är kund till IP-only och alla frågor, ev. felanmälan etc. sker direkt till dom. Föreningen har heller inget med att göra kring hur/var kabeln är nergrävt på husägares tomter eller anslutna till husägares fastigheter. IP-only är totalleverantör och det är därför dom som ni måste kontakta kring allt som gäller fiber.

Ordningsregler

Respektera våra ordningsregler, de är utformade i enlighet med beslut på tidigare årsmöten.

Biltrafik inom området
 • Enbart nödvändig bilkörning får ske inom området.
 • Kör mycket försiktigt! Utsätt inte lekande barn för risken att bli påkörda.
 • Biltrafik på gångvägarna är inte förbjuden, men endast kortvarig i- och urlastning accepteras.
 • Inget får hindra ambulans och brandkår, lämna aldrig bilen på gångvägar!
 • Biltvätt är inte tillåten inom området.

Klipp häckar och buskar så att sikten inte skyms. Det är ett säkerhetskrav från dina grannar och allmänheten.

Garage och parkering

Varje fastighet har tillgång till ett garage. Du som har fler fordon beräknas självklart använda garaget till ett av dem.
Garagen skall ALLTID hållas låsta! Kontakta styrelsen vid fel på garagedörrar.

Besöksparkeringar finns inom båda kvarteren, men vi påminner om att de fåtal besöksparkeringar som finns vid pannrummet endast är till för besökare till kv. Fasanen alternativt korttidsparkering för boende i kv. Fasanen. Boende i kv. Gräshoppssångaren skall inte använda dessa parkeringar, utan skall vid behov använda stora parkeringen.

OBS! All parkering utanför markerade platser är förbjudet.

Snöskottning och sandning

När det snöat måste du själv skotta och sanda området närmast din fastighet. Du är som fastighetsägare juridiskt ansvarig för följderna om någon halkar och blir skadad. P-platserna och framför garage (om möjligt) prioriteras och plogas av extern entreprenör. Gränderna plogas med traktor i sista hand.

Sophantering
 • Vanlig sophämtning från kommunen - det sköter du självklart själv - se kommunens miljökalender för hämtningsdagar. Vi försöker ocokså att lägga upp dessa dagar på hemsidan.
 • Grovsopor – Du själv ansvarar för bortforsling av grovsopor, begagnade vitvaror mm
 • Container på städdagarna – Under städdagarna, även före och efter, får containern endast fyllas med trädgårdsavfall - inget annat!
 • Privat avfall måste du själv köra till Återvinningen.
Lekplatserna

Utrustningen på lekplatsen tittas över vår och höst. Om du upptäcker något som bör åtgärdas – kontakta lekplatskommitén eller styrelsen.
Hjälp till att hålla rent och snyggt - plocka upp skräp, glas och ogräs när du ser något. Ta gärna en fika vid lekplatsen, men ta alltid med skräpet hem.

Lär barnen ta hänsyn

Lär barnen att inte leka i planteringar, klättra i späda träd, på garagetak eller på annan gemensam utrustning. Tänk självklart på olycksfallsriskerna i första hand, men även på det ökade underhållet och att ta ansvar för det som vi äger tillsammans.

När du flyttar

Informera gärna ägarbyte till styrelsen:

 • Namn på nya ägaren
 • Inflyttningsdatum

Samfällighetsavgifter regleras direkt mellan säljare och köpare.

Tänk på att informera den nya ägaren, om hur det är att bo i vår samfällighet ! Tipsa om hemsidan!

 


Hälsningar från styrelsen för

Fasanens Samfällighetsförening

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår sajt. Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.
Hur vi hanterar cookies?