Fiber? Info från IP-only 6/7

Som informerats om i tidigare artikel så finns intresse från IP-only att leverera fiber till boende i vårt område.

Infomöte & frågestund
Som en del av den processen, så har IP-only meddelat att de kommer skicka ut informationslappar till samtliga i vårt område under slutet av vecka 27. Där skall det framgå att man kommer bjuda in till info-möte måndag 6 juli. De har ställt frågan om det är OK att "låna" kullen inne på Gräshoppssångaren, vilket styrelsen har sagt OK till. IP-only kommer dessutom vara kvar med "drop-in-tält" för att besvara eventuella frågor som ni kan ha. Det gäller både funktionalitet, innehåll, priser etc.

Anledningen till att de vill hålla mötet utomhus, är självklart pga gällande direktiv kring Covid-19. Om vi håller bra avstånd (minimum 2m) så borde det vara liten risk.

Samfällighetsföreningens roll
Påminner här igen att beslut om fiber är något som endast ligger hos respektive husägare. Föreningen har alltså inget med detta att göra - utan förenings enda roll är att isåfall ge "tillstånd att gräva" på föreningens mark. Då styrelsen ser positivt på att kunna vara delaktig i att erbjuda fiber till våra medlemmar så är det självklart något vi inte kommer sätta käppar i hjulen kring. Viktigt att veta är också att föreningen inte kommer få några kostnader överhuvudtaget, utan installationskostnad för fiber är något respektive medlem/husägare står för. Och en sak till - det är helt frivilligt om ni vill ha fiber eller inte.

Mvh
Adj. Styrelse