Årsstämman skjuts på till 15 juni 2020

Covid-19 håller Sverige och hela världen i sitt strypgrepp. När många drabbas direkt och indirekt av själva viruset, så är det också oerhört viktigt att vi alla som individer - men även vi som Samfällighetsförening - följer de rekommendationer och direktiv som ges oss från bl.a. Folkhälsomyndigheten.

De senaste dagarna har dessa direktiv stramats till, vilket gör att styrelsen har tagit beslutet att skjuta på föreningens årsstämma till 15 juni 2020. Vi håller oss självklart löpande uppdaterad kring rådande omständigheter, och kommer i början av juni ta nya beslut om vi då i juni inte har förbättrad läge.

Vad som gäller för en samfällighet är reglerat i Lagen om förvaltning av Samfälligheter (1973:1150). Men då detta är speciella tider, så har vi också bl.a. tittat på information från Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Villaägarna för att se om vi kan hitta en "rekommendation" att följa.

Varför skjuter vi på årsstämman?

  • Vi är ansvarig för att följa "Lagen om förvaltning av Samfälligheter
  • men vi är också skyldiga att följa FH direktiv: ”...föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.”
  • vi vill ge alla samma möjlighet att deltaga på årsstämman oavsett ålder och/eller riskgrupp.

 

Vilka ska sköta den löpande förvaltningen fram till att stämman kan hållas?
Samtliga nuvarande styrelsemedlemmar ställer upp och sitter kvar till dess att årsstämman kan hållas. Vi kommer också se till förvaltningen begränsas till det som är absolut nödvändigt tills stämman kan välja en ny styrelse.

 

Hur får man in pengar till den förvaltning som ändå är nödvändig?
På en årsstämma presenteras en utgift- och inkomststaten (budget) som skall godkännas – och därefter fastställs en s.k uttaxering genom en debiteringslängd där det framgår exakt vad varje medlem skall betalas under året (från 1/1 – 31/12). Detta kommer alltså inte ske förrän årsstämman hålls.

Däremot kommer styrelsen självklart skicka ut inbetalningslappar som vanligt - och vi räknar med att alla förstår att dessa betalas in löpande precis som vanligt – även om årsstämman skjuts på. Är man en del av samfälligheten måste man självklart betala för sig. Dessa inbetalningar ses tekniskt som frivilliga förskottsbetalningar av den kommande uttaxering som fastställs när årsstämman väl hålls. Vårt förslag ligger på oförändrad uttaxering för 2020 – 1700kr/mnd för GA1 och 180kr/halvår för GA2.

 

Kommer styrelsen kalla på nytt inför 15/6?
Ja, under förutsättning att årsstämman kan hållas utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv, så kommer vi kalla på vanligt sätt. Annars kommer vi ta fram ett nytt datum.

 

REFERENSER (Se nedan)

Information från Länsstyrelsen ( lansstyrelsen.se)
Rent generellt anser Länsstyrelsen att Folkhälsomyndighetens rekommendationer måste efterlevas. Vi måste alla se till att skydda varandra, sjuka och äldre från att utsättas för smittorisk.

Om styrelsen mot denna bakgrund beslutar att skjuta fram årsstämman till en lämpligare tidpunkt, kommer Länsstyrelsen att beakta detta om någon medlem ansöker om att Länsstyrelsen ska kalla till stämma med stöd av 47 § lag om förvaltning av samfälligheter.

Det är naturligtvis mycket viktigt att styrelsen tydligt informerar samtliga medlemmar i föreningen om ett eventuellt beslut att flytta fram årsstämman. Samtliga beslut och åtgärder som styrelsen vidtar med anledning av pandemin, och därmed eventuella avvikelser från vad stadgarna anger, bör dokumenteras noga av styrelsen.

 

Information från Villaägarna (villaagarna.se)

"Villaägarna gör därför bedömningen att denna bestämmelse sannolikt inte kommer att vålla problem om anledningen till flytten av stämman är välgrundad. Drivs frågan till sin spets är rättsläget emellertid oklart. För att förebygga onödiga anmälningar är det bra om styrelsen tydligt informerar om varför stämman skjuts upp och när och hur den planeras att genomföras"

"Vi tror och hoppas att de som har styrelseuppdrag sitter kvar till dess att årsstämman kan hållas. För att undvika att stora delar av styrelsen väljer att lämna sina förtroendeuppdrag är det lämpligt att förvaltningen begränsas till det som är absolut nödvändigt tills stämman kan välja en ny styrelse."

 

Information från Lantmäteriet (lantmateriet.se)
I normalfallet får man agera ombud för endast en (1 st) medlem. För att underlätta för föreningar och kommande årsstämmor så har regeringen tagit fram ett nytt lagförslag som kommer köras igenom en "fast track" och förväntas gälla från 15 april - för samfällig-
hetsföreningar innebär den att:

”Trots 49 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en samfällighetsförening inför en viss föreningsstämma besluta att ett ombud får företräda fler än en medlem.” Detta är tänkt skall underlätta att minimera antal personer som fyisiskt skall komma till årsstämman.

Ovanstående kommer eventuellt kunna underlätta för oss och andra föreningar för att komma under 50 personer. Men i vårt fall så handlar beslutet mest om att vi vill att alla oavsett ålder/riskgrupp/smittade skall kunna få en chans att närvara på årsstämman. 

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Vi påminner om

lö 24 dec,00:00
GOD JUL!!!
lö 31 dec,00:00
GOTT NYTT ÅR!!!

Logga in

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår sajt. Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.
Hur vi hanterar cookies?