Info från Årsstämman 2014

Årsstämman 2014 var tyvärr mycket glest besök med enbart 12-13 närvarande. Dock gick mötet mycket snabbt. 

Styrelsen rapporterade inget utöver "det vanliga" - men kunde glädjande informera att uppfräschning av garagen nu äntligen drar i gång före sommaren. Fjolårets aviserade investering hade lagts på is pga bristande information och svar från byggfirmor. Man hade också beslutat att fullfölja prov med garagetaken vilket hade varit lyckosamma. 

Resultatet blev:

  • Taken behålls men skruvas fast med längre skruv
  • fotplåt installeras där behov finns
  • nock byts och åtgärdas (kv Gr.hoppssångaren)
  • nya träfasader, bredvid och ovanför garagedörrar
  • nya plåtlistor mot fasad runt garagedörrar
  • nya stuprör och hängrännor
  • nya ventiler
  • nya nr skyltar

Arbetet förväntas starta vck 26 och kommer utförs av Bygg-Lars. Då startar de med fasaderna, men byte av hängrännor/stuprör kommer utföras först efter sommaren. 

I samband med detta arbetet behövs garagenycklar lämnas in och alla måste också tänka på att bilar eller andra värdefulla saker inte får finnas i garagen medans arbetet med respektive länga pågår. Vi får återkomma lite senare med en plan och estimerade dagar för era längor. 

Styrelsens sammansättning

Anders Färjhage avgick som suppleant och som ny valdes Tomas Sandblom. 

Ny lekplatskommittee

Sanna Sova, Sammankallande, Ulrika Jonasson och Jennie Koning

 

Ekonomi

Ekonomin var god och inkomst- & utgiftstat fastställdes enligt styrelsens förslag (stort sätt samma som i fjol). Debiteringslängd fastställdes med bibehållna avgifter jämfört med 2013. Alltså ingen förändring. 

 

Protokoll från årsstämman kommer lämnas ut i samtliga brevlådor inom kort samt finnas här på hemsidan. 

 

Vi påminner om

lö 24 dec,00:00
GOD JUL!!!
lö 31 dec,00:00
GOTT NYTT ÅR!!!

Logga in

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår sajt. Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.
Hur vi hanterar cookies?